СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

ГРУПА ПО МНОГОЧАСТИЧНА ДИНАМИКА

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

 

 

 

ВИЕ ИСКАТЕ ДА ИЗУЧАВАТЕ ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА?

ВИЕ СТЕ ДОШЛИ НА ПРАВИЛНОТО МЯСТО!

СЪБИТИЯ

ФАКУЛТЕТЕН СЕМИНАР

..

НОВИНИ

НОБЕЛОВА НАГРАДА ПО ФИЗИКА за 2019 г.

...

16.11.2018 ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ФИЗИЧНИ КОНСТАНТИ c, h, e, k, NA НАЙ-СЕТНЕ СА … КОНСТАНТИ

...

НОБЕЛОВА НАГРАДА ПО ФИЗИКА за 2018 г.

...

НОБЕЛОВА НАГРАДА ПО ФИЗИКА за 2017 г.

...

Е-ЧИТАЛНЯ

PHYSICS TODAY

...

PHYSICS WORLD

...

PHYS.ORG

...

 

 Катедрата по теоретична физика е основана през 1924 г. и е едно от първите отделения на Физическия факултет. През над едновековното си съществуване катедрата се развива и превръща в основен национален център за обучение на студенти и докторанти и извършване на  върхови научни изследвания в областта на теоретичната и математичната физика.

 

Катедрата подготвя специалисти в редица теоретични области: физика на високите енергии и елементарните частици, квантова механика, физика на кондензираната материя, свръхпроводимост, гравитация, астрофизика и космология, математична физика и т.н.

 

Голям брой от студентите, обучени в катедрата, продължават образованието си, специализират и работят в най-престижните университети и научни центрове на Европа, САЩ и другаде по света.

 

·         История

 

В катедрата се води обучението по всички задължителни бакалавърски курсове по математична и теоретична физика за всички специалности на Физическия факултет. Катедрата отговаря за бакалавърска специалност „Квантова и космическа теоретична физика“, в която такива курсове се водят интензивно с увеличен хорариум. Освен това, преподаватели от катедрата водят избираеми курсове в някои от бакалавърските специалности.

Наред с това, преподаватели от катедрата участват в няколко магистърски програми на Физическия факултет. Катедрата отговаря за магистърска програма „Теоретична и математична физика“, в която се предлагат на високо ниво курсове по теоретична и математична физика.

В катедрата се обучават докторанти по докторски програми „Теоретична и математична физика“, „Физика на атомите и молекулите“ и „Електрични, магнитни, ... свойства на кондензираната материя“.  

 

·         Бакалавърски програми

·         Магистърски програми

·         Докторски програми

 

В катедрата се извършват научни изследвания на най-високо ниво, основен показател за което е високият импакт на преподавателите в нея. Научните изследвания се извършват в основни направления на теоретичната и математичната физика, като по някои от тях има сформирани изследователски групи.

  

·         Група по гравитация

·         Група по квантова информация

·         Група по физика на високите енергии

 ©2018, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1164 София