СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

ГРУПА ПО МНОГОЧАСТИЧНА ДИНАМИКА

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

 

Група по Квантова информатика

Създадена: 2001 г.

Състав: акад. проф. дфзн Николай В. Витанов, доц. д-р Светослав Иванов, доц. д-р Боян Торосов, д-р Калоян Златанов

Настоящи докторанти: Станчо Станчев, Иво Михов, Бранислав Илич

Дипломанти (магистри): Христо Тончев, Ивайло Иванов, Найден Недев, Васил Василев

Защитили докторанти: 17, вкл. доц. дфзн Андон Рангелов и доц. дфзн Петър Иванов (ръководители на независими групи)


Публикувани: над 250 научни публикации в списания с импакт-фактор с над 11,000 цитирания

Групата се занимава с авангардни квантови технологии, включващи методи за контрол на квантови системи с приложения в квантовите компютри и квантовите сензори. Значителна част от работата на групата се извършва на облачните квантови процесори на IBM Quantum. Изследванията на групата са теоретични, но включват активно сътрудничество с редица експериментални групи от Европа, както и собствени експерименти на IBM Quantum.


По-значими публикации (след 2017):

I.S. Mihov and N. V. Vitanov, Pulse shape effects in qubit dynamics demonstrateд on an IBM quantum computer, Phys. Rev. A 108, 042604 (2023)

B.T. Torosov and N.V. Vitanov, Narrowband composite two-qubit gates for crosstalk suppression, Phys. Rev. A 107, 032618 (2023)

R.G. Unanyan, N. V. Vitanov and M. Fleischhauer, Controlled quantized adiabatic transport in a superlattice Wannier-Stark ladder, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 56, 044001 (2023)

S.G. Stanchev and N. V. Vitanov, Coherent interaction of multistate quantum systems possessing the Majorana and Morris-Shore dynamic symmetries with pulse trains, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 56, 014001 (2023)

S.S. Ivanov, B.T. Torosov and N.V. Vitanov, High-fidelity quantum control by polychromatic pulse trains, Phys. Rev. Lett. 129, 240505 (2022)

B.T. Torosov and N.V. Vitanov, Experimental demonstration of composite pulses on IBM's quantum computer, Phys. Rev. Appl. 18, 034062 (2022)

M. Duwe, G. Zarantonello, N. Pulido-Mateo, H. Mendpara, L. Krinner, A. Bautista-Salvador, N. V. Vitanov, K. Hammerer, R. F. Werner, C. Ospelkaus, Numerical optimization of amplitude-modulated pulses in microwave-driven entanglement generation, Quantum Sci. Tech 7, 045005 (2022)

H.L. Gevorgyan and N. V. Vitanov, Ultrahigh-fidelity composite rotational quantum gates, Phys. Rev. A 104, 012609 (2021)

N. V. Vitanov, Quantum sensing of weak electric and magnetic fields by coherent amplification of energy level shift effects, Phys. Rev. A 103, 063104 (2021)

B. T. Torosov, B. W. Shore and N. V. Vitanov, Coherent control techniques for two-state quantum systems: A comparative study, Phys. Rev. A 103, 033110 (2021)

B. T. Torosov, M. Drewsen and N. V. Vitanov, Chiral resolution by composite Raman pulses, Phys. Rev. Res. 2, 043235 (2020)

B.T. Torosov and N. V. Vitanov, High-fidelity composite quantum gates for Raman qubits, Phys. Rev. Res. 2, 043194 (2020)

R. Grimaudo, H. Nakazato, A. Messina and N. V. Vitanov, Dzyaloshinskii-Moriya and dipole-dipole interaction affect coupling-based Landau-Majorana-Stueckelberg-Zener transitions, Phys. Rev. Res. 2, 033092 (2020)

B. T. Torosov, S. S. Ivanov and N. V. Vitanov, Narrowband and passband composite pulses for variable rotations, Phys. Rev. A 102, 013105 (2020)

P. A. Ivanov and N. V. Vitanov, Two-qubit quantum gate and entanglement protected by circulant symmetry, Scient. Rep. 10, 5030 (2020)

N. V. Vitanov, Relations between single and repeated qubit gates: coherent error amplification for high-fidelity quantum-gate tomography, New J. Phys. 22, 023015 (2020)

K. N. Zlatanov and N. V. Vitanov, Generation of arbitrary qubit states by adiabatic evolution split by a phase jump, Phys. Rev. A 101, 013426 (2020)

R. Grimaudo, N. V. Vitanov, and A. Messina, Landau-Majorana-Stueckelberg-Zener dynamics driven by coupling for two interacting qutrit systems, Phys. Rev. B 99, 214406 (2019)

L. S. Simeonov, N. V. Vitanov, and P. A. Ivanov, Compensation of the trap-induced quadrupole interaction in trapped Rydberg ions, Scient. Rep. 9, 7340 (2019)

N. V. Vitanov and M. Drewsen, Highly-Efficient Detection and Separation of Chiral Molecules through Shortcuts to Adiabaticity, Phys. Rev. Lett. 122, 173202 (2019)

A. Bruns, G. T. Genov, M. Hain, N. V. Vitanov, and T. Halfmann, Experimental demonstration of composite stimulated Raman adiabatic passage, Phys. Rev. A 98, 053413 (2018)

J. Randall, A. M. Lawrence, S. C. Webster, S. Weidt, N. V. Vitanov, and W. K. Hensinger, Generation of high-fidelity quantum control methods for multi-level systems, Phys. Rev. A 98, 043414 (2018)

B. T. Torosov and N. V. Vitanov, Pseudo-Hermitian Landau-Zener-Stueckelberg-Majorana model, Phys. Rev. A 96, 013845 (2017)

K. N. Zlatanov and N. V. Vitanov, Adiabatic generation of arbitrary coherent superpositions of two quantum states: Exact and approximate solutions, Phys. Rev. A 96, 013415 (2017)

G. T. Genov, D. Schraft, N. V. Vitanov, and T. Halfmann, Arbitrarily accurate pulse sequences for robust dynamical decoupling, Phys. Rev. Lett. 118, 133202 (2017)

N. V. Vitanov, A. A. Rangelov, B. W. Shore and K. Bergmann, Stimulated Raman adiabatic passage in physics, chemistry and beyond, Rev. Mod. Phys. 89, 015006 (2017)


Активни международни сътрудничества с групите на:

 • Thomas Halfmann, Technical University of Darmstadt, Germany

 • Michael Drewsen, Aarhus University, Denmark

 • Christian Ospelkaus, Leibniz University of Hannover, Germany

 • Christof Wunderlich, University of Siegen, Germany

 • Markus Hennrich, Stockholm University, Sweden

 • Christian Roos, University of Innsbruck, Austria

 • Kenji Toyoda, Osaka University, Japan

 • Winfried Hensinger, University of Sussex, UK

 • Antonino Messina, University of Palermo, Italy

 • Daniele Militello, University of Palermo, Italy

 • Stephane Guerin, University of Burgundy, France

 ©2015, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1126 София