СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

ГРУПА ПО МНОГОЧАСТИЧНА ДИНАМИКА

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Настоящи преподаватели

акад. проф. дфн Николай Витанов Витанов

В40

(02) 8161 652

vitanov@phys.uni-sofia.bg

чл. кор. проф. дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

В43

(02) 8161 672

yazad@phys.uni-sofia.bg

проф. дфн Радослав Христов Рашков

В47

(02) 8161 680

rash@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цанко Иванов Иванов

В50

(02) 8161 408

tzanko@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Димитър Магдалинов Младенов

B41

(02) 8161 662

dimitar.mladenov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христо Димов Димов

В47

(02) 8161 680

h_dimov@phys.uni-sofia.bg

доц. дфн Петър Александров Иванов

В39

(02) 8161 659

pivanov@phys.uni-sofia.bg

доц. дфн Андон Ангелов Рангелов

В39

(02) 8161 659

rangelov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Генко Светославов Василев

В39

(02) 8161 659

gvasilev@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димо Любомиров Арнаудов

В38

(02) 8161 658

dlarnaudov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Петя Георгиева Недкова

В41

(02) 8161 662

pnedkova@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цветан Иванов Вецов

В38

(02) 8161 658

vetsov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Калин Вилиянов Стайков

В43

(02) 8161 672

kstaykov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Галин Гюлчев

В43

(02) 8161-670

gyulchev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Кирил Христов

В42

(02) 8161 653

khristov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Мирослав Радомиров

В37

(02) 8161 839

radomirov@phys.uni-sofia.bg

ас. Петър Иванов Славов

В43

(02) 8161 672

petersl@phys.uni-sofia.bg

 

 ©2017, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1126 София