СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

ГРУПА ПО МНОГОЧАСТИЧНА ДИНАМИКА

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

доц. д-р Андон Ангелов Рангелов

Блок В, каб. 39

02-8161-659

rangelov@phys.uni-sofia.bg

http://www.phys.uni-sofia.bg/~rangelov/

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

ПУБЛИКАЦИИ

ПРЕПОДАВАНЕ

КАРИЕРА

Аналогията е основна концепция за разбирането на природата, тъй като тя  анализира и свързва различни явления с общи свойства, или подобно поведение. По-конкретно, аналогиите между класическата физика и квантовата физика използва факта, че подобен математически формализъм може да се прилага за явления, които са априори концептуално различни. Ролята на математиката е от решаващо значение, тъй като същността на аналогията се състои във факта, че напълно различни системи могат да бъдат моделирани от подобни математически уравнения.

Областта на научен интерес на А. Рангелов обхваща намиране на аналогии и техни приложения на явления от областта на квантовата физика в областта на класическата оптика.

©2016, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1126 София