СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  „ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА“

 

НАЧАЛО

ИСТОРИЯ

СТУДЕНТИ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ

ГРУПА ПО ГРАВИТАЦИЯ

ГРУПА ПО КВАНТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ГРУПА ПО ФИЗИКА НА ВИСОКИТЕ ЕНЕРГИИ

УКАЗАТЕЛ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПЕРСОНАЛ

ДОКТОРАНТИ

КАРИЕРА

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

РЕСУРСИ

БИБЛИОТЕКИ

ПЕРИОДИКА

ТЪРСЕНЕ

ВРЪЗКИ

Софийски университет

Физически факултет

 

Защитени БАКАЛАВЪРСКИ дипломни работи с НАУЧЕН ръководител от катедрата

2016

Деян Георгиев Симеонов, фак.№ 60240, „Модерен космологичен модел”, н. рък. – проф. дфн Стойчо Язаджиев

 

Георги Димитров Лаловски, фак.№ 13032, „Високочестотни гравитационни вълни”, н. рък. – проф. дфн Стойчо Язаджиев

 

Иво Николаев Илиев, фак. № 13031,  “Информационни пространства и метрика на Фишер на клас холографски модели ”, н. рък. – проф. дфн Радослав Рашков

Кръстан Василев Цанов, фак. № 60180, „Еквивариантни възли”, н. рък. – доц. д-р Димитър Младенов

Десислава Ганчева Атанасова, фак. № 13016, „Модел на Джейнс-Къмингс-Хъбард. Физическа реализация със система от йони в уловка на Паул”, н. рък. - доц. д-р Петър Иванов

Цветин Красимиров Джуров, фак. № 13024, „Ефект на Ахаронов-Бом в некомутативно пространство”, н. рък. –гл.ас. д-р Цветан Вецов

Борис Николаев Витанов, фак.№ 13009, „Гравитационни вълни”, н. рък. – доц. д-р Димитър Младенов

Александър Пламенов Петков, фак.№ 13033, „Теории на Янг – Милс и ефект на Ахаронов – Бом”, н. рък. – гл.ас. д-р Цветан Вецов

Станислав Стелиянов Иванов, фак.№ 60242, „Свръхизлъчване от компактни обекти притежаващи ергосфера”, н. рък. – проф. дфн Стойчо Язаджиев

2015

Симеон Мирославов Петров, фак. № 13002, „Движение на частици в пространство-време на черна дупка на Шварцшилд“, н.рък. – гл.ас. Петя Недкова

Цветлин Владимиров Маринов, фак. № 13012, „Физически теории в езика на теория на категориите“, н.рък. – доц. Димитър Младенов

Ана Десиславова Пънчева, фак. № 13013, „Гравитомагнетизъм“, н.рък. – проф. Стойчо Язаджиев

Мирослав Виталиевич Гацанога, фак. № 60228, „Неабелеви вортекси и теория на струните: ефективни действия на мировия лист“, н.рък. – проф. Радослав Рашков

Илиана Николаева Павлова, фак. № 60222, „Метаматериали: свойства, класификация, приложения“, н.рък. – доц. Андон Рангелов

Васил Николаев Тодоринов, фак. № 60233, „Конструкция на операторите в неабелеви вортексни струни“, н.рък. – проф. Радослав Рашков

Мирослав Владимиров Радомиров, фак. № 60221, „Пространства от модули на U(2) вортексни струни“, н.рък. – проф. Радослав Рашков

2014

Виктор Атанасов Желязков, фак. № 60208, „Верижки на Тода“, н.рък. – доц. Димитър Младенов

2013

Димитър Сотиров Попчев, фак. №  60189, „Гравитационни вълни“, н.рък. – проф. Стойчо Язаджиев

 

 

 ©2015, Кат. Теоретична физика, Физически факултет, Софийски университет, бул. Дж. Баучер №5, 1126 София